โรคซึมเศร้า

การไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าจะทำให้มันแย่ลงกว่าเดิม แต่คนที่ยอมรับว่ามีอาการของโรคนี้จะช่วยทำให้รักษาและฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้น ยังไม่มีงานวิจัยที่อธิบายได้ว่าโรคซึมเศร้าเป็นอาการทางจิตหรือเป็นโรคที่รักษาให้หายด้วยยาแต่การรักษาทั้งสองทางก็มีส่วนช่วยบำบัดได้ เช่น กันโรคซึมเศร้าเป็นการเจ็บป่วยทางความรู้สึกดังนั้นการรักษาที่ทำให้ปรับเปลี่ยนอารมณ์ของผู้ป่วยให้ดีขึ้นจึงเป็นการรักษาที่ได้ผล